Waterfiltratie en -purificatie

Water falling

Filtratie en purificatie van water zijn cruciaal om de kwaliteit van water te verbeteren. De keuzes die u maakt voor de juiste filters zijn hierop van grote invloed. De wijze van filtratie en de keuze voor de juiste filters zijn bovendien van essentieel belang voor het terugbrengen van waterverbruik en het besparen van kosten.

Proceswater

Aan de kwaliteit van proceswater worden hogere eisen gesteld dan aan die van inkomend water. Dit water kan gebruikt worden in uw product of om uw productie te reinigen. Voor het reinigen heeft u minimaal dezelfde kwaliteit nodig als bij water dat u gebruikt in uw proces. Immers, u wilt het systeem reinigen en niet vervuilen.

Ook hier kunt u, afhankelijk van de benodigde kwaliteit cross flow, directe of sterielfiltratie toepassen.

Koelwater

Voor koelwatersystemen levert Filtratie-apparatuur.nl zelfreinigende filters om vaste deeltjes uit het water te verwijderen. Vaste deeltjes en kalk verlagen het rendement van warmtewisselaars, waardoor onderhoudskosten jaarlijks oplopen. Tevens moeten de systemen regelmatig worden gereinigd. Dat betekent soms een extra fabrieksstop op een niet geplande datum.

Wij leveren effectieve filtratiesystemen die het rendement verhogen en uw kosten verlagen. Hiervoor is een uitgebreid productenpakket beschikbaar, zodat we de filterfijnheid en capaciteit op uw systeem kunnen afstemmen.

Inkomend water

De kwaliteit van het inkomende water is belangrijk voor uw proces. Het kan uit uw eigen bron komen of van de locale watervoorziening. Hoewel drinkwater in Nederland van een hoge kwaliteit is, is het niet voor alle processen voor direct gebruik geschikt. Filtratie biedt dan de oplossing.

Dat kan met verschillende filters; van zandfilters, zelfreinigende filters en cross flow-systemen tot complete waterbehandelingssystemen. Vaak wordt het water in buffertanks opgeslagen totdat het nodig is in het proces.

Afvalwater

Afvalwater is altijd een kostenpost voor een bedrijf. Deze kosten kunnen op jaarbasis behoorlijk oplopen en hangen samen met de intake en het verwerken van proceswater en met het lozen van afvalwater.

Er zijn verschillende manieren om deze kosten terug te brengen. U kunt het water filtreren, zodat de lozingskosten omlaag gaan. U kunt uw afvalwater ook zodanig filtreren dat u het kunt hergebruiken. Bij deze methode is de return on investment vaak erg kort. U hoeft tenslotte minder water in te nemen. Vaak lopen deze besparingen op tot tienduizenden euro’s per jaar.