Transformatoroliefiltratie

Een mobiel oliezuiveringssysteem levert besparingen op voor energiebedrijven door effectiever en efficiënter de olie in transformatorinstallaties en schakelkasten te zuiveren. De besparingen kunnen oplopen tot 75 cent op elke liter gebruikte olie.

Isolerende werking transformatorolie
In installaties van energiebedrijven die zorgdragen voor de distributie van elektriciteit zijn de schakelinrichtingen geïsoleerd door middel van olie. Bij iedere schakeling neemt de isolerende werking van de olie een fractie af. Dit wordt veroorzaakt door het loskomen van zeer kleine koolstofdeeltjes die tezamen met cellulosevervuiling in de olie terechtkomen. Daarnaast oefenen water en vocht uit de atmosfeer in de loop der tijd een negatieve invloed uit. De olie dient dus regelmatig te worden ververst (door nieuwe of gereconditioneerde olie). Deze procedure vormt een behoorlijke kostenpost. Met een mobiele zuiveringsunit brengt u deze kosten terug. Deze units kunnen gemonteerd worden in een servicewagen compleet met bijbehorende pompen, slangen en een reservoir, zodat de olie ter plekke kan worden gereinigd.

Voordelen van mobiel systeem:

  • serviceteam hoeft geen zware oliedrums te verplaatsen
  • olie in het reservoir op de wagen kan te allen tijde worden gereinigd. U bent dus altijd verzekerd van olie in topconditie
  • schakelapparatuur kan snel worden geleegd en gereinigd. Dat betekent kortere onderhoudsperiodes
  • reinigingskosten zijn laag, zelfs bij zware koolstofverontreiniging
  • kwaliteit van de gereinigde olie is even goed, zo niet beter, als op andere wijze gereconditioneerde of nieuwe olie