Vacuüm dehydratie-purifier

Met name voor turbine- en compressorsmeerolie is het van belang zowel reinheid als aanwezigheid van vocht zo goed mogelijk op het juiste niveau te houden. “Vrij” water en/of vuil in de smeerolie kunnen catastrofale gevolgen hebben voor uw installatie. Het is dus van belang dat er ook voordat zich vrij water vormt al ingegrepen kan worden. In tegenstelling tot standaard centrifugaal technieken (separatoren) is een vacuümpurifier in staat naast vrij water tot 80% van het in de olie moleculair opgelost water te verwijderen. Tevens worden door de vacuümpurifier alle vrije en 80% van de opgeloste gassen verwijderd. Een kwalitatief hoogstaand oliefilterelement met een Betawaarde βx(c)≥1000 zorgt er vervolgens voor dat de gekozen oliereinheid wordt gewaarborgd.

Kwaliteit olie terugbrengen
Op het moment dat een afwijking in de (turbine)smeerolieconditie wordt geconstateerd, is het van belang dat de kwaliteit van de olie zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar aanvaardbare waarden. Het is dus belangrijk dat er een keuze wordt gemaakt voor een vacuümpurifier met de juiste capaciteit voor de grootte van het oliebad, of oliebaden, waarop deze wordt toegepast.