Bypass filtersystemen

91549d1303520366-bypass-oil-filter-setup-617-952-bypass-filter-homemade-6

Onder meer drukval over het systeemfilter en ruimtegebrek om alternatieven toe te passen maken het moeilijk om met behulp van systeemfiltratie te voldoen aan de hedendaagse normen van filter-fijnheid en filterefficiëntie.

ECOFILL bypass filtersystemen maken het mogelijk om ook in deze situaties de gewenste reinheid van de smeer- en regel-olie te bereiken en te behouden. Bypass filtersystemen zijn op zichzelf opererende (stand alone) filtersystemen in mobiele of permanente uitvoering. Door filters met de juiste filter-fijnheid en een hoge efficiëntie toe te passen kunnen wij de complete inhoud van uw smeeroliesysteem op het juiste oliereinheidsniveau brengen.